Grondwerken:

  • Niveleren en bouwrijp maken van terreinen, zowel bij woningbouw als bij industriebouw.
  • Plaatsen van horizontale captatienetten voor warmtepompen.
  • Verhuur tractor met kipper.

Rioleringswerken:

  • Uitvoeren van grondwerken voor rioleringsstelsels.
  • Plaatsen van septische putten en regenwater putten.

Afbraakwerken:

  • Slopen van allergande constructies in beton, baksteen en hout.
  • Uitbreken van verhardingen, funderingen, betonnen vloeren, asfalt.